Over ons

MISSIE


De maatschappij waarin we samen leven wordt steeds complexer en de maatschappelijke problemen laten een enorme diversiteit zien. Stichting Hoopvol zet zich in om de jongeren beter toe te rusten voor een kansrijke toekomst met als doel jongeren voor te bereiden en in staat te stellen tot volwaardig functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse samenleving.VISIE


Doordat de problemen in de maatschappij waarin we leven zeer divers zijn geworden, is het niet te verwachten dat individuen de ‘oplossing’ op zich zelf alleen kunnen aandragen. Deze complexe problemen kunnen alleen gezamenlijk en door een integrale benadering worden aangepakt. Stichting Hoopvol draagt zijn steentje bij door het organiseren van studiebegeleiding en persoonlijke coaching van zijn studenten.

Uitgangspunten

Iedereen is welkom

Bij stichting Hoopvol is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar etniciteit en levensbeschouwelijke overtuiging.


Persoonlijke ontplooiing

Stichting Hoopvol bereidt de jongeren naast het educatieve, ook voor op maatschappelijke participatie.


Identiteitsontwikkeling

Jongeren leren bij stichting Hoopvol als individu zelf actief te participeren in de samenleving waarbij het leerproces gericht is op de identiteitsontwikkeling van het individu.

Begeleiding op maat

Iedereen is uniek. Daarom krijgen de jongeren bij stichting Hoopvol persoonlijke begeleiding op maat.


Integraal aanpak

Brede algemene ontwikkeling van een individu vindt plaats in een nauwe interactie tussen de jongeren met zijn of haar specifieke factoren (lichamelijk, genetische eigenschappen en cognitieve mogelijkheden) en aan de andere kant de omgevingsfactoren (opvoeding, SES, gezinssamenstelling, vrienden, verwachtingspatroon, etc.).

Publicatieplicht ANBI

Stichting Hoopvol is een algemeen nutbeogende instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2021 zijn ANBI's verplicht om hun gegevens te publiceren. Hiervoor maakt het bestuur van Hoopvol gebruik van het standaardformulier dat ontwikkeld is door de Rijksoverheid.
Hier kunt u dit formulier raadplegen.